Kontakt oss

Adresse:
Randaberg Tennisklubb
Postboks 102, 4096 RANDABERG

Mobil:

Arbeid:

E-post:

Innkalling til årsmøte i Randaberg tennisklubb                                                      Randaberg 02.06.2020

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Randaberg tennisklubb

Årsmøtet avholdes den 08.06.2020 kl19:00. Vi kommer tilbake med mer informasjon vedr. møteform senest en uke før.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før til info@randabergtk.no.

Foreløpig saksliste:

 

1.    Årsmelding
2.    Regnskap
3.    Innkomne forslag
4.    Fastsette kontingent
5.    Budsjett for 2020
6.    Valg

Fullstendig saksliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på http://randaberg-tennisklubb.idrettenonline.no/

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


 Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret 


Bestill bane:Velkommen til Randaberg TK

Våre samarbeidspartnere er:TS maskin


-

Levert av IdrettenOnline