Kontakt oss

Adresse:
Randaberg Tennisklubb
Postboks 102, 4096 RANDABERG

Mobil:

Arbeid:

E-post:

Innkalling til årsmøte i Randaberg tennisklubb                                                      Randaberg 01.05.2021

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Randaberg tennisklubb.

 

Årsmøtet avholdes den 01.06.2021. Vi kommer tilbake med mer informasjon vedr. møteform og klokkeslett senest en uke før.

 

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før til info@randabergtk.no.

 

Foreløpig saksliste:
 

  1. Lov for Randaberg tennisklubb
  2. Årsmelding
  3. Regnskap
  4. Innkomne forslag
  5. Fastsette kontingent
  6. Budsjett for 2021
  7. Valg

Fullstendig saksliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på http://randaberg-tennisklubb.idrettenonline.no/

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov.


 Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Styret 


Bestill bane:Velkommen til Randaberg TK

Våre samarbeidspartnere er:TS maskin


-

Levert av IdrettenOnline