Kontakt oss

Adresse:
Randaberg Tennisklubb
Postboks 102, 4096 RANDABERG

Mobil:

Arbeid:

E-post:

Innkalling til årsmøte i Randaberg tennisklubb                                                      Randaberg 08.03.2022

 

Til medlemmene i Randaberg tennisklubb

Innkalling til årsmøte i Randaberg tennisklubb

 Styret innkaller herved til årsmøte i Randaberg tennisklubb.

 Årsmøtet avholdes den 28.03.2022. Vi kommer tilbake med mer informasjon vedr. møteform og klokkeslett senest en uke før.

 Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før til info@randabergtk.no. 

 Foreløpig saksliste:

1.     Årsmelding

2.     Regnskap

3.     Innkomne forslag

4.     Fastsette kontingent

5.     Budsjett for 2022

6.     Valg

Fullstendig saksliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på http://randaberg-tennisklubb.idrettenonline.no/

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov.


Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Styret


Bestill bane:Velkommen til Randaberg TK

Våre samarbeidspartnere er:TS maskin


-